Nieuwtjes/Activiteiten


Baggeren vijver Nieuwerkerk - vrijdag 10 april 2015

Update vijver Nieuwerkerk.
 
17-04-2015
 
 
 
 
 
 
12-04-2015
 
De vis van de vijver van Nieuwerkerk is terug . De baggerwerkzaamheden in de Vijver van Nieuwerkerk zijn afgerond. Daarnaast zijn er op twee stukken van de oever natuurvriendelijke oevers gemaakt en is de damwand verwijderd. Inmiddels heeft men de vijver weer laten vollopen met polderwater met, helaas, water met een iets hoger zoutgehalte. Het waterschap heeft  daartoe, ondanks onze waarschuwingen, besloten omdat de zoutwaarden volgens hun metingen binnen de normen vielen.
 
Zoals u weet is voor die tijd, ongeveer 4 weken geleden,  de vis uit de vijver verwijderd.
De hengelsportvereniging Oosterschelde heeft een deel van de vis uitgezet in andere wateren omdat de bezetting in Nieuwerkerk veel te hoog was hetgeen de waterkwaliteit ook niet ten goede komt en de kwaliteit van de vis negatief beïnvloed.
 
De beroepsvisser Kooistra heeft zaterdag 11 april een resterend  groot deel van de vis teruggebracht. Dit zijn ongeveer 300 karpers en 25 giebels. Helaas hebben 15 karpers en 20 giebels het avontuur niet overleefd.
 
Omdat er vrij veel vissen zijn terug gezet en er nog niet veel voedsel in het water zit, zullen wij de komende dagen wat gaan bijvoeren.
 
Bijschrift: Veel mensen uit Nieuwerkerk vroegen ons bij het afvissen om vooral ook de paling weer terug te zetten omdat dit zomers een leuke bezigheid oplevert. De paling die is afgevist, is weer terug gezet maar het overgrote deel (volgens de aannemer honderd of meer) is door hebberige mensen uit de omgeving uit het resterende beetje baggerwater weg gevangen. Dit gebeurde  soms met belemmering van de werkzaamheden en met gevaar voor de eigen veiligheid. Dus als u de paling de komende zomer mist, weet u waarschijnlijk wel  wie u daarvoor moet aanspreken.
 
04-04-2015
 
De vijver is weer vol. De vis gaat z.s.m terug, zoals het er nu uitziet op zaterdag 11-04.
 
 
 
 
 
26-03-2015
 
Op dinsdag 24 maart is de vijver in Nieuwerkerk leeg gepompt.
 
De beroepsvisser Kooistra heeft de laatste vissen nog opgevangen. Het waren toch nog 40 karpers en 20 palingen.  
 
Thijs Berrevoets en Adrie Verwest zijn aanwezig geweest.
 
Er zijn 20 karpers in de Noorderpolder gezet en de overige 20 met de palingen zijn in de opslag gegaan voor terugzetting in de vijver.  
 
Dat betekent het volgend in aantallen:  
Er zijn totaal 710 vissen gevangen en 20 palingen.  
 
Die zijn als volgt verdeeld:
·         150 naar Brouwershaven in ons nieuwe viswater (zie uitbreiding op de lijst met viswateren).
·         80 naar de grachten in Zierikzee.
·         70 naar de Kaaskenswater (veelal hybriden ofwel giebels).
·         20 naar Oosterland (kleinere).
·         20 naar de Noorderpolder.
·         362 in opslag voor terugzetting in Nieuwerkerk waarvan 46 hybriden en 316 karpers.
·         20 palingen in opslag voor terugzetting in Nieuwerkerk.  
 
NB:Optelling klopt niet helemaal maar  dan is ook erg moeilijk te tellen.
 
 
 
18-03-2015
 
Resultaat bevissing in de vijver van Nieuwerkerk.
De bevissing in Nieuwerkerk heeft 670 vissen opgeleverd waarvan een belangrijk deel karper, ongeveer 100 hybriden tussen giebel en karper, een klein aantal voorntjes en 1 mooie roofblei.  
 
Er zijn 80 karpers verhuisd naar de grachten van Zierikzee, 30 bij busstation en 50 voorbij de Jannewekken (resp. noord en zuid).  We hebben 150 vissen uitgezet in ons nieuwe viswater, de vestinggrachten in Brouwershaven. In het Kaaskenswater een 50 tal hybriden en 20 karpers omdat hybriden een hoger zoutgehalte tolereren. Wellicht is het Kaaskenswater zo toch nog productief te maken.
 
Tenslotte zijn 20 kleinere vissen naar de vijver in Oosterland gebracht. Er worden nu ongeveer 300 karpers en 50 hybriden opgeslagen voor latere terugzetting in Nieuwerkerk. De beroepsvisser Kooistra zal het laatste beetje vis opvangen als de vijver wordt leeggepompt. Die worden toegevoegd  aan de vis die bij hem opgeslagen wordt.   Als de vijver in Nieuwerkerk weer is volgepompt en tot rust is gekomen zullen de vissen worden terug gezet en wordt het gehele visbestand nog eens onder de loep genomen.
 
 
 
Baggeren vijver Nieuwerkerk
 
Het waterschap Scheldestromen heeft in overleg met gemeente Schouwen-Duiveland  besloten de Vijver in Nieuwerkerk uit te baggeren. Hiervoor moet de vijver eerst leeg gepompt worden waarna met groot materieel de vijver wordt uitgegraven.
 
Op maandag 16 maart is begonnen met de afvissing van de vis in de Vijver te Nieuwerkerk. Vroeg in de morgen is de door het waterschap ingehuurde beroepsvisser Peter Kooistra  begonnen met netten en electrisch vissen. Na 2 trekken en een paar rondjes elektrisch waren er al 450 karpers en giebels gevangen. Verder enkele voorntjes en 1 paling. Tot onze verbazing was er ook 1 vrij grote roofblei aanwezig.
 
Op dinsdag zal nog een keer gevist worden dus we denken totaal ongeveer 500 vissen af te vissen. Een belangrijk deel zal worden opgeslagen in grote leefnetten bij de beroepsvisser die later weer worden teruggezet in de vijver en een deel zullen we een nieuwe bestemming geven, zoals de grachten en het nieuw verkregen viswater de vestingsgrachten bij Brouwershaven.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is ook een filmpje gemaakt.  Klik hier
 


Terug naar de vorige pagina >