Zierikzee

 
1. Kaaskenswater Zierikzee. 

Kaaskenswater is een viswater onder de rook van Zierikzee. Het is een brak water. De Spanjaarden hebben in de 16e eeuw dijken doorgestoken waar, na het herstel, het Kaaskenswater en de Ronde Weel zijn overgebleven.
Aan de kant van de Schouwse Dijk bevindt zich nog een put van ongeveer 4 a 5 meter. Voor de rest is het water ongeveer 1 tot 2,5 m diep.
In het water zwemt aal en forel. Het water heeft een Chloriden-gehalte variŰrend van 3000 mg/l in de winter tot 9000 mg/l in de zomer.
Voor zoetwatervis is dit te zout. Uitzettingen hiervan heeft geen enkele zin. 
Het Kaaskenswater beschikt over 3 vissteigers voor invalide of mindervalide sportvissers. Hiervan is er één gelegen aan de zuidzijde en twee aan de noordzijde van het Kaaskenswater. 
Deze visstek biedt op vele plaatsen ook beschutting aan de hengelaar.

 

 

 

2. Ronde Weel Zierikzee

De Ronde Weel is in het verleden bevist door een palingvisser. Het is een water met in het midden een diepe put. Voor de hengelaars schijnbaar onaantrekkelijk want de waterkwaliteit is slecht en er wordt nooit in gevist. Er hebben hier ook geen visuitzettingen plaatsgevonden.


3. Schouwse vaart Zierikzee

De Schouwse vaart is in 1953 gegraven met een tweeledig doel. De grond werd gebruikt voor versteviging van de Schouwsedijk. De nieuw gegraven vaart moest voor een verbeterde afvoer van het regenwater zorgen.
Dit water wordt via het gemaal bij het Sas in het havenkanaal van Zierikzee geloosd. Via dit gemaal komt echter ook veel lekwater naar binnen. De Schouwse vaart is hierdoor flink brak en het chloridengehalte schommelt tussen 4 a 9 duizend mlg/l. Bij dit gemaal komt ook jaarlijks veel glasaal naar binnen wat goed is voor de aalstand.

 

 

 
4. Noorderpolder Zierikzee
 
De Noorderpolder ligt ten noorden van Zierikzee. Bij het inrichten van deze polder is een vaart gegraven langs de Juliana van Stolberglaan.
Dit is een zoetwater en de H.S.V. Oosterschelde heeft hier met succes vis uitgezet. Er zwemt nu brasem, zeelt, voorn, karper, winde en paling in rond. Voor de zoetwaterhengelaars een ideaal viswater waar men geen hinder heeft van verkeer.
Voor valide of mindervalide sportvissers is er tevens een vissteiger.

 

 

5. Grachten rond Zierikzee

De grachten worden onderscheiden in twee gedeelten n.l de zoete- en zoute gracht. De zoete gracht is het gedeelte van de gracht tussen de Noord Havenpoort en de Nobelpoort. De zoute gracht loopt van westkant Nobelpoort tot aan het Bolwerk bij de Havendijk. De zoete gracht was vˇˇr de ramp van 1953 een sierwater. Helder water met waterlelies en goudvissen. Na de ramp was deze helderheid verdwenen. Toen de H.S.V. Oosterschelde de grachten rond Zierikzee huurde, is er in de zoete gracht vis uitgezet.
Aan het water werd brasem, karper, baars, voorn en snoek toevertrouwd.

 

Door zuurstofgebrek heeft de visstand nu en dan flink te lijden gehad. Nu de zoete gracht is uitgebaggerd is dit probleem wellicht voorbij. De zoute gracht is brak. Het eind van de zoute gracht, bij de Havendijk, heeft in het verleden als spuiboezem gediend. Als viswater voor de hengelaars heeft het nog weinig opgeleverd. Er zijn in de jaren 70 van de vorige eeuw karpertjes uitgezet die als flinke karpers het loodje hebben gelegd. Dit als gevolg van een bijzonder lage waterstand. De zoute gracht is inmiddels ook flink uitgediept.
Hopelijk zal er nog eens vis zwemmen ten gunste van de hengelaars.

6. Varreput Zierikzee

Een leuk viswater voor de jeugdige visser is te vinden in de binnenstad van Zierikzee aan het begin van de Weststraat. Hierin zit vooral voorn en een aantal karpers. Vroeg in het jaar als de eerste warme zonnestralen het water op gaan warmen en de planten nog diep zitten, krioelt het aan het oppervlak vaak van de jonge vis.


 

Klik op de link voor een kaart met de viswateren. Kaart Zierikzee.jpg

De donkerblauw gekleurde gebieden op de kaart zijn de viswateren.
De nummers op de kaart corresponderen met de nummers van de wateren.