Aan de sponsors van HSV Oosterschelde.

   Beste sponsors,

hengelsportvereniging Oosterschelde bedankt haar sponsors die in 2014 een bijdrage
hebben geleverd aan de algemene ledenvergadering en het 60-jarig jubileum.
 
 
Uw bijdrage heeft deze evenementen mede tot een succes gemaakt.
Wij wensen u zakelijk en persoonlijk een zeer voorspoedig 2015.
 
Het bestuur van HSV Oosterschelde.    
 
 
 
 
 
Aan de leden van de HSV Oosterschelde.  
 
 
Beste Leden,
 
 
op heel korte termijn ontvangt u een brief met mededelingen over de betaling van de contributie 2015.
 
 
Als u toestemming hebt gegeven voor automatische incasso dan hoeft u
niets te doen en schrijven wij het bedrag af.
 
 
Als u geen toestemming voor automatische incasso hebt gegeven willen wij u vragen uw
contributie per ommegaande en zeker voor 15 december 2014 te betalen zodat wij uw vispas
voor de jaarwisseling kunnen bezorgen.
 
 
Tijdige betaling scheelt ons veel administratie en u extra kosten.  
Uit de brief die u ontvangt blijkt wat op u van toepassing is.  
 
 
Let op:door een grotere afdracht aan de federatie zijn wij genoodzaakt de
contributie met 1,50 euro te verhogen.
 
 
Let op: Met ingang van 2015 heeft u een nieuw lidnummer
 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking.  
 
Het bestuur van HSV Oosterschelde.