Aan de sponsors van HSV Oosterschelde.

Beste sponsors,

hengelsportvereniging Oosterschelde bedankt haar sponsors die in 2014 een bijdrage
hebben geleverd aan de algemene ledenvergadering en het 60-jarig jubileum.
 
 
Uw bijdrage heeft deze evenementen mede tot een succes gemaakt.
Wij wensen u zakelijk en persoonlijk een zeer voorspoedig 2015.
 
Het bestuur van HSV Oosterschelde.    
 
 
 
 
 
Aan de leden van de HSV Oosterschelde.  
 
 
 
Contributie.

Is uw contributie al betaald en heeft u uw vispas al ontvangen??

Wij vragen uw medewerking om snel te betalen zodat wij uw vispas niet hoeven terug te sturen aan Sportvisserij Nederland.  Dit alles kost veel tijd, moeite en geld voor alle partijen en niet in de laatste plaats voor u omdat u bij een nieuwe vispas €5 administratiekosten moet betalen.

Let op: 
door een hogere afdracht aan de Federatie waren wij genoodzaakt de contributie met €1,50
te verhogen en met ingang van 1 januari 2015 heeft u een nieuw lidnummer als gevolg
van aanpassingen in de administratie van sportvisserij Nederland.   
 
 

Inloopavond.

U hebt de gelegenheid om gespreksonderwerpen aan te dragen op onze inloopavond op
 vrijdag 30 januari om 20.00 uur in gebouw de Driehoek te Zierikzee.   
 
 

Algemene ledenvergadering annex feestavond 2015.

Heeft u zich al aangemeld voor de algemene ledenvergadering 2015 op vrijdag 6 februari 2015 bij de  wijnhoeve  "De kleine Schorre" in Dreischor?

Let op: 
 Als U zich niet heeft aangemeld is er ook met het eten niet op u gerekend
 en kunt u dus niet mee eten.

Aanmelden bij de secretaris Jacco Coomans, email jaccocoomans@kpnplanet.nl of bij uitzondering mobiele telefoon 06-22525533.   
 
 

Correspondentie.

Heeft U de brieven gelezen die bij de vispas zijn verstrekt; hierin staat heel belangrijke informatie.   
 
 

Ondersteuning vereniging.

U wordt uitgenodigd om u aan te melden bij Peter Willemse als u bereid bent u
 in te zetten voor de vereniging als het gaat om beheer van
 het viswater of begeleiding van jeugdactiviteiten.

Graag uw reactie naar pwillemse@zeelandnet.nl of 0111-4116688 of 06-49991040.
 
 

KENNEN WIJ UW EMAILADRES AL? ZO NIET STUUR HET NAAR JACCO COOMANS OF PETER WILLEMSE.
HET MAAKT DE COMMUNICATIE ZOVEEL MAKKELIJKER EN GOEDKOPER.
 
 

Het bestuur van de HSV Oosterschelde wenst u  en uw dierbaren 
hierbij nogmaals een visrijk, sportief en gezond 2015.